Amsterdamse wijkaanpak vlot

23 februari 2009
wildemanbuurt osdorp)

De Wildemanbuurt en de Blomwijckerbuurt in de westelijke tuinsteden, waarvoor Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt in opdracht van Projectbureau Vernieuwing Osdorp sinds de zomer 2008 aan een integraal vernieuwingsplan werkt, horen bij de zogenoemde 40 Vogelaarwijken. Deze wijken zijn in maart 2007 door de overheid aangewezen en er is een extra budget ter beschikking gesteld voor de komende jaren. Hiermee zal een vernieuwingsproces in gang gezet worden die de leefbaarheid van de wijken moet verhogen, welke uiteindelijk de bewoners van de buurt ten goede zal komen.

Eberhard van der Laan, minister voor Wonen, Wijken en Integratie, wilde recent weten hoe deze aanpak in Amsterdam er inmiddels voorstaat. 18 februari heeft hij een bezoek aan de westelijke tuinsteden gebracht. Hij kwam daar in aanraking met allerlei initiatieven, bijvoorbeeld de straatcoaches die zich onder andere met conflictbeheersing bezighouden. Maar hij leerde ook initiatieven uit de wijk zelf kennen zoals kickboksen voor kinderen, mogelijk gemaakt door zich als vrijwilligers inspannende ouders. Hij was over de ontwikkelingen zeer te spreken.

In de Blomwijckerbuurt zijn de bewoners erg aan elkaar gehecht en willen graag in de buurt blijven wonen. De sociale cohesie is groot. In de Wildemanbuurt ligt de zaak iets anders omdat de huizen deels zo slecht zijn dat de bewoners graag naar nieuwbouw zouden willen verhuizen, mits ze maar één keer hoeven te verhuizen.

Tegen deze achtergrond wordt met bewonersparticipatie aan de stedenbouwkundige visie voor de wijken gewerkt en vinden modellenstudies plaats. Een spannend proces die veel fingerspitzengefühl vraagt. Het zou prachtig zijn als daadwerkelijk uitkomt wat de Minister hoopt: “Ik zou willen dat deze kinderen later kunnen terugdenken aan deze tijd ‘goh, wat had ik eigenlijk een mazzel dat ik opgroeide in een vernieuwingsbuurt’” (Het Parool, 19 februari 2009, p.16).