Arnhem Sonswijck

29 juni 1999
park sonswijck

stedebouwkundig plan en ontwerp voor de buitenruimte

In 1995 is het terrein van het voormalige Diaconessenziekenhuis beschikbaar gekomen voor herontwikkeling. Als opgave is toen geformuleerd het situeren van woningbouw in een veelheid van typen, in een open verkaveling te organiseren en met een parkconcept als ruimtelijk bindend element. Wonen in een eigen park, dat ook toegankelijk is voor de buurt, vraagt om een eigen motief voor het park en een onderlinge afstemming tussen privé-gerichte materialisering (tuinmuren, hagen, entrees, kleur/materiaalgebruik) en die van de collectieve, met landschaps-architectonosch repertoire vorm gegeven ruimten.

Het park bestaat uit de reeds aanwezige beplanting (grote solitaire bomen).Het heeft als karakteristiek opvallende hoogteverschillen en is opgebouwd uit een aantal sferen. De openheid van het gehele ensemble is aan drie routes gekoppeld. Een gebogen verbindingslijn, die van noord naar oost door het park voert en gelegen is op het raakvlak van diverse sferen en hoogtelijnen.

park sonswijck

Een tweede lijn, die wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van scènes. En een derde verbinding, die door het park toegang geeft aan de supermarkt op de hoek en vrijwel geen hoogteverschil kent. Alle drie de lijnen omsluiten de centraal in het park gelegen vijver, het poëtisch en ruimtelijk middelpunt.

park sonswijck