Bottom-up stedenbouw Haarlemmermeer

27 maart 2012
Beukenhorst Supervisie

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft het Podium voor Architectuur in de Haarlemmermeer gevraagd een inventarisatie te doen van Bottom-up stedenbouw en de (potentiële) waarde die dit heeft voor de ruimtelijke ontwikkeling in Haarlemmermeer. Op veel plekken ontstaan alternatieven voor de traditionele stedenbouw. Nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling ontstaan met name bottom-up. Niet-overheid initiatieven zijn concreet, locatie specifiek en hebben meteen effect. Maar hoe vertaal je bottom-up processen naar strategieën die op een grotere schaal functioneren? En die tevens succesvol zijn in de praktijk?

Uit deze inventarisatieronde is een uitgebreide lijst met relevante projecten gekomen. Hieruit zijn 4 projecten geselecteerd om nader tegen het Bottom-up licht te houden. Te weten De Beuk Erin, Sein, Rijsenhout en Park 20|20 binnen het gebied Beukenhorst Zuid. De supervisoren Bart van der Vossen (Rijnboutt) en Fred Kaay (stadsarchitect Haarlemmermeer) zijn al jaren betrokken bij de uitwerking en procesgang rondom de totstandkoming van Beukenhorst Zuid en Park 20|20. Zij ondersteunen het Podium voor Architectuur bij het nader onderzoek naar de wijze waarop dit bottom-up proces tot stand is gekomen en wat de succesfactoren zijn.

Zie Website Podium voor Architectuur.