Centrum Ridderkerk

12 januari 2007
centrum ridderkerk

De Gemeente Ridderkerk is in 2000 een ambitieus plan gestart om het centrum ingrijpend te vernieuwen. In het gebied rond het Raadhuis heeft alle bebouwing plaats gemaakt voor nieuwbouw aan een nieuw plein. Dit ellipsvormige Koningsplein met het nieuwe stadhuis vormt het hart van het vernieuwde centrum.

Het Koningsplein is groter dan de fysieke begrenzing van de gebouwen. Het pleinvlak is al te ervaren in de aanlopende straten, waardoor de gebouwen letterlijk op het plein staan. De intimiteit van de ruimte wordt vergroot door het plein te vormen als een kom. Daardoor lijken de gebouwwanden naar elkaar toe te komen, wat wordt versterkt door de aanwezigheid van hoge arcades rondom. Buiten de arcades vormen kleine hoogteverschillen samen een bordes voor het gemeentehuis.

Het plein is publiek domein en als zodanig voor iedereen toegankelijk. Niet alleen voetgangers maar ook fietsers, automobilisten en busreizigers zijn welkom op het plein, mits onder bepaalde voorwaarden. Belangrijk onderdeel daarin is de ceremoniële route die de contouren van het amfitheater volgt en eindigt op het bordes.

centrum ridderkerk

Fietsers, taxi’s die voorrijden bij het stadhuis en hulpdiensten volgen alle deze route. Bussen en doorgaand verkeer zijn te gast op een speciaal daarvoor vormgegeven rijbaan. Daarbuiten biedt een groot leeg vlak ruimte voor allerlei activiteiten en evenementen. Op 21 september 2005 vond de officiële opening van het Koningsplein plaats.

Na deze eerste fase is het oudere centrum in fasen vernieuwd. Na het Koningsplein volgden het Jan Steenplein

centrum ridderkerk

en vervolgens het Sint Jorisplein, het tweede grote stadsplein. Hier is een strategie gevolgd waarin bestaande kwaliteiten (twee monumentale platanen) en nieuwe, chique materialen zijn samengevoegd tot een verrassend nieuw beeld. Het uiteindelijke totaalbeeld zal een samenhangende openbare ruimte zijn met pleinen die elk een eigen kwaliteit hebben.

centrum ridderkerk