Feestelijke opening in Enkhuizen

18 februari 2009
woonzorgcomplex

Op zaterdag 14 februari 2009 openen wethouders Hendrik Boland en Klaas Kok het woonzorgcomplex in de wijk Oude Gouw in de gemeente Enkhuizen. Het nieuwbouwcomplex bestaat uit drie aparte gebouwen die vele functies bieden. Samen met het naastgelegen winkelcentrum Koperwiekplein wordt dit het hart van de wijk. Valentijnsdag is dan ook door Stichting Woondiensten Enkhuizen speciaal gekozen om samen met de wijkbewoners te vieren dat Oude Gouw weer een hart heeft waar iedereen terechtkan voor wonen, zorg en welzijn.

Bij het ontwerp van het Woonzorgcomplex aan de Meeuwenlaan te Enkhuizen hebben twee aspecten richting gegeven. Opvallend is het groene karakter van deze uitbreidingswijk uit de jaren ’70. Het naastgelegen woningbouwproject is prachtig van opbouw en schaal, een mooi contrast met de ‘brodenplannen’ uit die tijd.

Dit was aanleiding om de kolossale omvang van de door de gemeente reeds vastgestelde stedenbouwkundige enveloppe ter discussie te stellen en te pleiten voor een meer genuanceerde stedenbouwkundige opbouw die aansluit bij de maat en schaal van de omgeving.

woonzorgcomplex

Het ontwerp behelst drie zelfstandige gebouwen, die elk uit twee herkenbare volumes bestaan. Op deze wijze wordt, ondanks het omvangrijke programma, aansluiting gezocht bij de schaal van de omgeving. Het onder de grond brengen van een deel van de auto’s maakte het mogelijk meer openbaar gebied met een verblijfskwaliteit te creëren.

woonzorgcomplex

In het ontwerp is nadrukkelijk gezocht naar één familie gebouwen. De drie blokken zijn alle aan drie zijden omgeven door een gevel in metselwerk, dat zich als het ware om het gebouw ‘vouwt’. De zijkanten aan de semi-openbare entreegebieden tonen glazen gevels. Afhankelijk van de oriëntatie van de gevels op de zon worden verschillende buitenruimten en kozijnen toegepast. Door deze variatie verschillen de drie gebouwen op subtiele wijze van elkaar en krijgen toch elk een eigen karakter. Op deze wijze ontstaat een balans tussen de gebouwen onderling die leidt tot een zekere rust. Zo kan de huidige groene omgeving samen met de nieuwe inrichting van de openbare ruimte de hoofdrol blijven spelen.

woonzorgcomplex

Het complex is in het najaar 2008 opgeleverd en is door alle gebruikers betrokken. Op het moment wordt door de gemeente de inrichting van de openbare ruimte afgerond.

Het complex wordt aanstaande zaterdag, 14 februari 2009 (Valentijnsdag) op uitnodiging van Stichting Woondiensten Enkhuizen vanaf 12.00 uur feestelijk geopend.