Feestelijke opening Knoopplein

22 oktober 2018
Knoopkazerne

Transformatie gepresenteerd tijdens ‘Duurzame week’

In het kader van de Duurzame Week in Utrecht wordt woensdag 24 oktober het Knoopplein feestelijk geopend. Onderdeel van het programma is een lezing in the Greenhouse Restaurant door Richard Koek, stedenbouwkundige, landschapsarchitect en directielid van Rijnboutt.

De transformatie van de voormalige Knoopkazerne is onderdeel van de grootschalige vernieuwing rondom Utrecht Centraal (CU2030). De plek waar nu het Knoopplein ligt is een belangrijke schakel in de verbinding met de stad en het station. Oorspronkelijk was de plek echter bedoeld om de komende 15 jaar als afgesloten bouwterrein te dienen voor de nog te ontwikkelen aangrenzende bebouwing.

Er is met succes gezocht naar mogelijkheden om de bouwlogistiek te verbeteren teneinde het Knoopplein en The Green House gelijktijdig met het Rijkskantoor te kunnen realiseren. Zodoende kan men nu gebruik maken van een aangename, hoogwaardig ingerichte looproute tussen Station en Croeselaan, met het Knoopplein als verblijfsplek halverwege. Deze ‘urban lobby’ is vanaf de Croeselaan te bereiken via een royale trappartij en vanaf het Forum via een tijdelijke brug, gemaakt met onderdelen van de gesloopte Knoopkazerne.

knoopplein

Het Stationsgebied is ook de komende jaren nog volop in ontwikkeling. In deze dynamiek vormt het Knoopplein een groene oase van rust. Het beplantingsplan met vaste planten, grassen, kruiden en bollen is door de gekozen variatie in structuur, hoogte en bloei niet alleen aantrekkelijk voor mensen maar ook voor vogels en insecten. 22 Waardevolle, beeldbepalende platanen zijn behoed voor kap en teruggeplant op de locatie, nadat ze tijdens de bouw 2 jaar elders in depot waren geplaatst.

De vroege realisatie van het Knoopplein is een belangrijke en duurzame interventie, waarmee is geïnvesteerd in een kwalitatieve gebouwomgeving voor zowel de huidige als de toekomstige situatie; voor werknemers, passanten en buurtbewoners.

knoopplein