Ferme klappen in Enkhuizen

19 maart 2007
woonzorgcomplex

Op donderdag 15 maart werd met een serie ferme klappen de eerste paal van het woonzorgcomplex aan de Meeuwenlaan in Enkhuizen geslagen. Met Harry Draaisma, directeur van Woondiensten Enkhuizen, aan de knoppen, verliep dat voorspoedig. Een goed begin van een bouwperiode van ongeveer anderhalf jaar; voorzien wordt dat in het voorjaar van 2008 het middenblok wordt opgeleverd, voor de zomer het zuidblok en in september 2008 volgt het noordblok.

woonzorgcomplex

Deze drie blokken geven ruimte aan een omvangrijk programma. Het zuidblok bestaat uit 28 seniorenwoningen, alsmede een verdiepte parkeerlaag voor de bewoners. Het middenblok omvat een activiteiten- en buurtcentrum, een kinderdagverblijf, een consultatiebureau, een sportzaal en een HOED (Huisartsen Onder Een Dak). In het noordblok wordt op de begane grond een apotheek gehuisvest, terwijl op de hoger gelegen verdiepingen 36 eenheden voor begeleid wonen gerealiseerd worden.

woonzorgcomplex

De gemeente Enkhuizen en de Woondiensten Enkhuizen vatten in 2003 het plan op, om een woonzorg complex te realiseren aan de meeuwenlaan, en nodigden Daniëlle Huls en Bart van der Vossen uit hun ideeën daarvoor in de architectenselectie te tonen. Deze vielen in de smaak, waardoor een lang ontwerpproces startte, niet in de laatste plaats omdat er bij zo’n omvangrijk programma ook vele partijen zijn waarmee afstemming bereikt moet worden.

woonzorgcomplex

Midden 2005 werd dat proces afgerond, en werd de ontwikkeling van het plan doorgezet door Scholtens Projecten, die door Woondiensten Enkhuizen in de arm genomen was voor het verdere proces tot en met de realisatie. Daarbij hebben Daniëlle Huls en Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt onder anderen verder nog samen gewerkt met Zeeman Architecten, Adviesburo Nieman en WFO. Scholtens Bouw is nu aan zet voor de uitvoering.