Geslaagde bewonersavond Wildeman- en Blomwijckerbuurt

29 mei 2009

Op woensdag 27 mei 2009 is een avond georganiseerd voor de bewoners en ondernemers van de Wildeman- en Blomwijckerbuurt in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Op deze drukbezochte avond is de stand van zaken van het vernieuwingsplan besproken. In het plan staat wat er met de woningen gebeurt, maar bijvoorbeeld ook welke plannen er zijn voor de openbare ruimte, speelruimte en activiteiten in de buurt.

In oktober 2008 hebben bewoners en ondernemers de kans gekregen mee te praten over de vernieuwing van de Wildeman- en Blomwijckerbuurt. Velen hebben die kans gegrepen. De deelnemers van de participatiebijeenkomsten hebben zelf onderwerpen aangedragen die ze belangrijk vinden. Op de onderstaande kaart staan deze onderwerpen ingetekend. Tijdens de bewonersavond hebben de corporaties en het stadsdeel verteld hoe deze wensen in het concept vernieuwingsplan zijn verwerkt.

wildemanbuurt osdorp

De plannen voor de woningen zijn bekend. Op de gebouwenkaart is te zien welke woningen blijven staan en welke woningen worden gesloopt. De eerste bewoners worden vanaf 2011 geherhuisvest. De herhuisvesting van de bewoners zal gefaseerd plaatsvinden.

wildemanbuurt osdorp

De planning is dat het vernieuwingsplan Wildeman- en Blomwijckerbuurt na de zomervakantie de inspraak in gaat. Na een inspraakbijeenkomst met bewoners, ondernemers en belanghebbenden worden de reacties verwerkt en nemen de corporaties en het stadsdeel een besluit over het vernieuwingsplan.

Als het vernieuwingsplan is goedgekeurd gaan de corporaties verder met het maken van uitwerkingsplannen.