Herinrichting Secoya Campus, Papendorp Utrecht

07 juni 2018
Secoya Campus_Utrecht_Rijnboutt

Secoya Campus bestaat uit vijf kantoorgebouwen die zijn gesitueerd in een kantorencluster op Papendorp te Utrecht. De aanleiding voor herinrichting is de behoefte aan meer parkeergelegenheid rondom de kantoren. Met de aanleg van enkele parkeerdekken en een complete herinrichting van het terrein moet het park weer voldoen aan de parkeerbehoefte en tevens een kwalitatief hoogwaardige uitstraling krijgen.

Verouderde uitstraling

In 2009 werd Secoya campus bekroond met de prestigeuze Rietveldprijs. Door de hoge parkeerdruk en diverse aanpassingen in de inrichting gedurende de jaren is de uitstraling van de campus achteruitgegaan. Tegenwoordig vertoond Secoya Campus een verouderde uitstraling. Deze uitstraling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hoge parkeerdruk. Nieuwe parkeerdekken verlossen het gebied van deze hoge parkeerdruk. Hierdoor kan het middenplein worden omgevormd van parkeerplaats naar de centrale verblijfsplek in het gebied. Het plein wordt gekenmerkt door verhoogde bakken met zitranden en veel bloeiende bomen en vaste planten. Vanaf het plein is er zicht op een groot grastalud met een brede landschapstrap, die leidt naar het entree van een van de kantoren. Een natuurlijke zone doorsnijdt het gebied en zorgt voor de afvoer van regenwater.

Aanleg parkeerdekken en herinrichting van het terrein

De aanplant van grote bomen, een hoge grondwaterstand en een zware kleibodem vereisen een doordachte aanpak voor de aanplant. Daarnaast zorgde de combinatie van de boven- en ondergrondse infrastructuur voor de nodige uitdagingen. In nauwe samenwerking met architect Rijnboutt, Park4All en aannemer Van Leeuwen is er gezocht naar een doordachte uitwerking van het ontwerp van de architect, waarbij de vele facetten van het gebied nauwkeurig zijn bekeken. De aanleg van de parkeerdekken en herinrichting van het terrein lopen inmiddels volop en moeten dit voorjaar al klaar zijn. Ondertussen blijven de kantoren gewoon open.

Lees meer op de website van Ingenieursbureau Rodewijk