Het Amsterdamse Westerdokseiland wint NEPROM-prijs 2009

19 mei 2009
Supervisie Stationseiland Ij-oevers

Afgelopen donderdag, 14 mei 2009, is de Neprom-prijs voor locatieontwikkeling 2009 toegekend aan het Westerdokseiland in Amsterdam. Het complex is gerealiseerd tussen 2006 en 2009. Als supervisor van de Zuidelijke IJ-oever heeft Kees Rijnboutt intensief bijgedragen aan de uiteindelijke kwaliteit van het gebied dat tot de dichtst bebouwde stedelijke gebieden van Nederland kan worden gerekend. CH & Partners, sinds 1 januari 2009 samengegaan met Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt, is voor één van de blokken, de VOC-cour, als coördinerend ontwerper aangesteld.

Het complexe stedenbouwkundig ontwerp van Peter Defesche vergde een bijzondere sturing. In de ruim 10 jaar vanaf het eerste initiatief veranderde de markt drastisch, maar het project profiteerde van de sterk gegroeide wens naar een hoogwaardig stedelijk woonmilieu. Het dicht bebouwde gebied heeft netto meer dan 300 woningen per hectare, maar de locatie profiteert dan ook aan beide zijden van een grote maat van de open ruimte. De jury is zeer te spreken over: “de schaal en maat van het project, die op deze plek prima tot zijn recht komen.”

Verder stelde de jury onder leiding van Ed Nijpels: “Tekenend voor de samenwerking mag zijn dat een tiental marktpartijen (ontwikkelaars en woningcorporaties, verdeeld over drie consortia) elkaar over een periode van ruim tien jaar heeft vastgehouden. Ook zijn nagenoeg alle personen die vanaf het begin de ontwikkeling meemaakten, bij het project betrokken gebleven.”

Supervisie Stationseiland Ij-oevers

CH & Partners werd in 1997 bij de VOC-cour door Wodan CV (bestaande uit: Kondor WesselsOntwikkelingsmaatschappij Apeldoornde DageraadNijhuis Bouw) betrokken. Naast de verantwoordelijkheid voor de buitenruimte was ook het stedenbouwkundig plan onderdeel van de opgave. Centraal in het stedenbouwkundig ontwerp staat een relatief ruime binnenplaats (de VOC-cour) met daaromheen een compositie van torens van 10 lagen hoog, wanden van 7 lagen hoog en poorten van 3 lagen hoog. De torentjes vormen een intrigerende skyline, maar ook een optimaal woonmilieu.

Doorzichten zorgen voor zon tot diep in het gebied, tot diep op de hof. Windhinder wordt bestreden door de plaatsing van de gebouwen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de belendende blokken.

In de plintlaag is ruimte opgenomen voor een commercieel programma met onder andere een sportschool, een kinderdagverblijf, woonwerkruimten, kantoorruimte en sociale verblijfsruimten. Dit programma draagt bij aan de gewenste levendigheid op de cour en in de openbare ruimte om het complex heen.

De cour zelf is een semi-openbare ruimte, die bijdraagt aan de leefbaarheid van het complex. Het is openbaar toegankelijk via vijf glazen poorten die op bepaalde tijden gesloten zijn. De bovengelegen woningen worden via de hof ontsloten. Bijna alle woningen hebben een adres aan de hof. De hof dient als grootste buitenruimte van het complex. Hier ontmoeten de bewoners elkaar, maar komen ook hun bezoekers.

Hier vindt u het Juryrapport en

informatie van de Gemeente Amsterdam over het Westerdokseiland.