Informatiebijeenkomst woningbouw ‘Doorslagzone’

15 februari 2017
Doorslagzone Nieuwegein maquette

‘Een aanwinst voor de binnenstad’, maar ook ‘hoe zit het met de schaduw?’ en ‘het verkeer?’. Ongeveer 60 belangstellende kwamen 14 februari naar de informatiebijeenkomst over de bouwplannen voor de Doorslagzone in het Stadshuis. Zij reageerden overwegend positief op de ideeën en stelde kritische vragen.

De Doorslagzone is de naam van het oostelijk gelegen terrein tussen het nieuwe Stadshuis, Stadstheater DE KOM en het water de Doorslag. Het terrein is nu in gebruik als grasveld. In het Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad (OOB 2013) worden hier nieuwe woningen in combinatie met centrumvoorzieningen voorgesteld.

Visie en eerste schetsen

De gemeente informeerde de aanwezigen onlangs over visie op Binnenstad (vastgesteld door de raad in 2013) en de voorwaarden waaronder op deze locatie gebouwd mag worden. De architect ging in op de visie op deze plek, de relatie met de andere gebouwen in het centrum en natuurlijk het uitzicht voor de bewoners in Merwestein. Tot slot vertelde ontwikkelaar NEOO over de stappen die nog volgen.

Aandachtspunten

De meeste aanwezigen vonden de eerste schetsen mooi en een aanwinst voor de binnenstad. De belangrijkste vragen gingen over de hoogte van de gebouwen en de schaduwwerking, de afwikkeling van het verkeer en de bouwoverlast bij de uitvoering. Dit zijn belangrijke punten die in het vervolgproces verder uitgewerkt moeten worden. De ontwikkelaar nodigde de omwonenden uit om bij de volgende fase actief mee te denken.

Planning

Ontwikkelcombinatie NEOO en Koopmans Bouwgroep heeft een optie genomen op de grond om de ideeën voor woningbouw verder te kunnen uitwerken. De planvorming zal in 2017 en 2018 plaatsvinden inclusief de ruimtelijke procedures.

Historie

De Doorslag staat in verbinding met de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (Nieuwegein naar Gouda) en het Merwedekanaal. De Hollandsche IJssel was oorspronkelijk een zijrivier van de Lek. Op last van Graaf Floris V werd de rivier in 1285 afgesloten met een dam. Omdat de rivier vanaf dat moment geen water meer aangevoerd kreeg vanuit de Lek, is het een relatief onbelangrijke, ondiepe en smalle rivier geworden. Pas in de 19e eeuw is een verbinding gemaakt met het Merwedekanaal om de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel weer enigszins in ere te herstellen. Deze verbinding heet De Doorslag.

De Doorslag wordt door de beroepsvaart maar hoofdzakelijk door de recreatievaart gebruikt. In tegenstelling tot de Hollandsche IJssel wordt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel niet beïnvloed door de werking van eb en vloed. Een herwaardering van het water van de Doorslag en de wens om een goede Noord Zuid verbinding voor langzaam verkeer te ontwikkelen hebben in 2010 geleid tot de realisatie van een prachtige Stadsboulevard. Een boulevard waar de bezoeker aan de Binnenstad kan flaneren en genieten na een gezellige dag Binnenstad en waar de recreatievaart kan aanleggen om de Binnenstad van Nieuwegein te bezoeken.

nieuwegein.nl