Inrichtingsplan Centrum Waddinxveen

18 november 2013
Waddinxveen

Er wordt hard gebouwd aan het nieuwe centrumgebied van Waddinxveen. In het stedenbouwkundig plan van Soeters Van Eldonk architecten werkt Rijnboutt aan de openbare ruimte, het interieur van de parkeergarage en de daktuinen in de nieuwe bouwblokken.

Het stedenbouwkundig plan kenmerkt zich naast de ligging aan het Burg. Warnaarplantsoen en aan de Kanaaldijk, door het aanwezige hoogteverschil van dijk- en polderniveau. Dit hoogteverschil, ontstaan door veenafgravingen, wordt overbrugd door het parkeren op maaiveld te situeren en het nieuwe centrum hier boven op te realiseren. Hierdoor ontstaat op een natuurlijke wijze twee niveaus. Vanwege de specifieke ligging en hoogteverschillen ontstaat een bijzondere aansluiting op de context met een aantal bijzondere plekken. Boven de parkeerlaag wordt een sfeervolle winkelgebied met pleintjes en straatjes gerealiseerd, terwijl de buitenranden in schaal en sfeer aansluiten bij het karakter van Waddinxveen.

Het ontwerp voor de openbare ruimte en de materiaalkeuze geven het nieuwe centrum een warm en welkom gevoel. Vanuit het park loopt de Hoofdwinkelstraat het nieuwe centrum in. In deze straat worden winkelen, flaneren en verblijven vervlochten door een natuurstenen loper die verschillende verblijfsplekken aan elkaar knoopt. Aan de Hoofdwinkelstraat zijn twee pleinen verbonden. Een groter plein dat is vormgegeven als een lommerrijk horeca-, markt- en evenementenplein en een rustig kleiner winkelplein. De pleinen worden naast de hoofdstraat ook verbonden met een wat smallere winkelstraat. De twee winkelstraten zijn onderling verbonden door een hoge passage.

Waddinxveen

Aan de zuidkant van het plangebied komt het Polderplein. Hier wordt een pleinruimte voorgesteld bestaande uit een banenpatroon van bestrating waarop allerlei activiteiten tegelijk plaatsvinden volgens het ‘shared space’-principe. Naast de verkeersafhandeling is er ruimte voor verblijf en groen. Deze ruimte wordt gemaakt door een aantal grote boomeilanden. De indeling van de eilanden zorgen voor een logische verkeersstroom over het plein. Met deze eilanden wordt het groene karakter van de omgeving over het overwegende stenige plein voortgezet.

Waddinxveen

Het Polderplein en de aansluitende bebouwing is zo ontworpen dat er een mogelijkheid is voor een tweede fase. De ruimte die hierdoor extra ontstaat op het Polderplein wordt gebruikt om de rand een eigen thema te geven. Er wordt een aantal tuinen aangelegd die de rand van het winkelcentrum markeren. Daarmee wordt een royaal groen plein gerealiseerd waarin verblijven centraal staat.

Voor bewoners van het centrumgebied worden in de bouwblokken lommerrijke daktuinen gerealiseerd. De daktuinen functioneren als collectieve buitenruimtes, en bieden rust en ruimte voor de woningen die in het centrum gerealiseerd worden. Een groot deel van de woningen beschikt over een terras op het dak van de winkels.

Waddinxveen

Het komend half jaar werken wij in opdracht van ASR Vastgoedontwikkeling intensief aan de uitvoeringstekeningen openbare ruimte van het gehele project. De oplevering staat voor eind 2014 gepland.