Kantoorcomplex NAVO ingepast in de Oostduinen

05 november 2014
NCIA Den Haag

Aan de Haagse Oostduinen, op de kop van de Vlakte van Waalsdorp, is de onderzoekslocatie van de NAVO gelegen. Samen met een vestiging van TNO biedt het NCIA een fantastisch gelegen onderzoekscentrum voor informatie- en communicatietechnologie. De NAVO heeft besloten de Haagse vestiging uit te breiden. Dat betekent een verdubbeling van het gebouwoppervlak en een aanzienlijke uitbreiding van het parkeerareaal. In het stedenbouwkundig ontwerp is de basis gevormd door integratie van het bestaande complex in een nieuwe opzet. De hoftypologie van het kantoorgebouw wordt gecontinueerd door twee extra patio’s toe te voegen.

Het gebouw wordt met één verdieping verhoogd. De gevels worden geheel vernieuwd, met respect voor de samenhang in het tweelingcomplex met TNO. De meer publieke functies oriënteren zich op de Landscheidingsweg. Het voorterrein wordt vrijgemaakt van auto’s, waarmee ruimte wordt geschapen voor een duinpark als voortuin.

NCIA Den Haag

Om het complex goed in te passen wordt de bestaande Oude Waalsdorperweg verlegd. Van een harde scheidingslijn tussen de duinen en het NCIA-terrein wordt het een parkweg door het duinbos dat deels al aanwezig is en deels wordt aangevuld. De verlegging creëert ruimte voor een in het landschap verzonken parkeerdek. Met bomen, heesterbeplanting, grondwerken en een subtiel geplaatste gevel wordt het toch forse dek ingepast. In twee lagen zijn hier ruim 500 parkeerplaatsen en een grote fietsenstalling opgenomen.

NCIA Den Haag

Rijnboutt heeft in de eerste helft van 2014 het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt en vervolgens uitgewerkt als inrichtingsplan en voorlopig ontwerp voor het parkeerdek. De uitvoering zal gefaseerd gebeuren, startend met de eerste werkzaamheden in 2015 en een eindoplevering in 2018.

Website gemeente Den Haag