Kennislocatie Stadscampus Tilburg

11 maart 2014
1401-Visiekaart

Op maandag 10 maart zijn de resultaten van de heroriëntatie op de ontwikkeling van de Stadcampus in de Tilburgse Spoorzone gepresenteerd aan de leden van de gemeenteraad. Hiermee geeft de portefeuillehouder invulling aan de toezegging van het college om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen inzichtelijk te maken welke programmatische heroriëntering voor de ‘Stadscampus’ zinvol en kansrijk is. De heroriëntatie beschrijft kansen voor het uitbreiden van de kracht van het al eerder gekozen KennisPlus Profiel (creativiteit, onderwijs, kennis en ontmoeting) met ruimte voor organische groei en het accommoderen van vitale midden- en kleinbedrijven in de diensteneconomie.” persbericht gemeente Tilburg

Het kerngebied van de Tilburgse Spoorzone is een cruciale plek in de stedelijke vernieuwing van de stad en de regio. De Spoorzone vergroot de binnenstad van Tilburg met bijna 20%, verbindt noord met zuid, versterkt het openbaar vervoer en geeft een nieuwe bestemming aan een reeks bijzondere monumentale gebouwen. Als over een jaar de verbinding onder het spoor een feit is, kan het gebied nog meer voor de stad betekenen.

Midden in de Spoorzone staat de LocHal, de grote dubbele hal waarin vroeger de locomotieven werden gerepareerd. De LocHal heeft een toekomst als middelpunt van een centrum van kennis en kunde in de Spoorzone, de Stadscampus genaamd. De Stadscampus activeert de verdere ontwikkeling van de Spoorzone door een combinatie van verschillende programma’s in één complex van gebouwen waarvan de LocHal deel uitmaakt. De nieuwe Bibliotheek van de Toekomst zal er gevestigd zijn. Samen met een multifunctioneel te gebruiken stadshal en een aantal culturele instellingen wordt de bibliotheek gehuisvest in de LocHal.

Naast de te renoveren LocHal wordt het complex gecompleteerd met een nieuw gebouwdeel aan het toekomstige tweede stationsplein. De nieuwbouw en de bestaande hal worden één geheel, als gebouwencomplex en als ontwikkeling. De beoogde functies in de nieuwbouw, variërend van een modern Tilburgs groothandelsgebouw, restaurant en vergadercentrum tot bijzondere vormen van wonen en hotel, zorgen voor een dynamisch geheel wat dagelijks tot een grote stroom bezoekers zal leiden. Door een passage door het complex heen te maken worden de oostelijk gelegen Wagenmakerij en Smederij aan de Stadscampus verbonden, en ontstaat er ruimte voor andere functies om aan de ontwikkeling aan te haken.

centrum en spoorzone

Deze nieuwe oriëntatie op de invulling van de Stadscampus is gemaakt om de nieuwe combinatie van functies een stedelijke verzamelplaats te laten worden die er toe doet. De Tilburgse Spoorzone krijgt erdoor een geheel eigen identiteit: een plek van kennis en een krachtbron van nieuwe economische activiteiten. Het gebied onderscheidt zich daarmee nadrukkelijk van vergelijkbare stedelijke gebieden in het land.

Op de website van de Spoorzone is de voortgang van het project te volgen en het advies te lezen.