Lange lanen en landschapzones in Beukenhorst Zuid

27 november 2007
Beukenhorst Supervisie

De kantorenlocatie Beukenhorst Zuid heeft een heldere verkeers- en waterstructuur, die gebaseerd is op de typische rationele verkaveling van de droogmakerij Haarlemmermeer. Deze structuur is de drager van het plan. In het midden tussen de voormalige poldersloten worden een aantal landschapszones gereserveerd. Deze groene zones vormen het decor van de gebouwen.

Lange lanen worden door enkele doorsteken verbonden met de singels en maken het toegankelijk voor de gebruikers van de kantoren. De hiërarchie in de infrastructuur wordt ondersteund door de verschillende breedtes van de profielen. Elk profiel heeft een herkenbare beplanting met bomenrijen.

Beukenhorst Supervisie

Door locatiespecifieke eisen zijn de breedtes van de stroken uitgeefbaar terrein aan weerszijden van de landschapszones voor de gehele locatie verschillend. In het uitgeefbaar gebied worden twee verschillende kantoortypen onderscheiden, High Density en Campus. De verschillende typen worden voornamelijk bepaald door de gekozen parkeeroplossing, het bebouwingspercentage van de kavel en de bouwhoogte. De hoogtes van de gebouwen variëren in verband met de LIB-richtlijn. In de noord-oost hoek van het plan zijn de gebouwen maximaal 5 lagen hoog tot maximaal 7 lagen in de zuidwest hoek.

Beukenhorst Supervisie

Op elk kavel is een doorzicht naar de landschapszone die varieert tussen 20% en 33% van de kavelbreedte en het achterliggende gebied tot aan de rooilijn.

Beukenhorst Supervisie

De gebouwen staan zoveel mogelijk op de rooilijn. Voor alle zijden, behalve de zijde van de landschapszone is een minimaal percentage vastgesteld dat op de rooilijn gebouwd moet worden. De toegang tot de kavel bevindt zich aan de zijde van de laan of insteekweg. De hoofdentree kan zich aan alle zijden van het gebouw bevinden, maar is altijd gelegen op eigen terrein.

De ambitie is te streven naar hoogwaardige en vooruitstrevende architectuur met een internationale, zakelijke en luxe uitstraling.