Naarden Vesting

12 mei 2005
Naarden Vesting

Aan het eind van de 20ste eeuw was de restauratie van de vesting Naarden op een keerpunt aangeland. Ruim halverwege gevorderd was de algemene mening dat het evenwicht tussen cultuurbehoud en groenbeheer gespannen was. Bovendien ontbrak een goed verhaal voor de restauratie.

We begonnen met een beheervisie waarin cultuur en natuur elkaar weer vonden, waar soms vrijmoedig met verhalen uit het Naardense verleden werd omgegaan, en ruimte ontstond om nieuwe verhalen te laten ontstaan. Na een eerste proeve met Ravelijn 6, waarbij de entreeweg naar de vesting als duidelijke insnijding is vorm gegeven, is de enveloppe aangepakt.

Naarden Vesting

Er is meer openheid ontstaan door omvangrijke kap van spontane boomopstanden, de historische contouren zijn weer zichtbaar, de vesting komt beter tot z’n recht. Meer water, betere oevers en veel nieuwe bomen na de kap geven de vesting een eigentijdser en tegelijk meer cultuurhistorisch verantwoord aanzicht.

Naarden Vesting
Naarden Vesting