Project Rijnboutt geselecteerd voor Geurt Brinkgreve bokaal 2015

Prijs Gemeente Amsterdam voor beste herbestemming of renovatie

06 oktober 2015
jumbo foodmarkt

De Jumbo Foodmarkt in Amsterdam-Noord, een project van Rijnboutt, is geselecteerd voor de Geurt Brinkgreve bokaal. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste herontwikkelings- of renovatieproject van Amsterdam. De winnaar wordt in december bekendgemaakt.

In opdracht van Jumbo Supermarkten maakte Rijnboutt een ontwerp voor het herbestemmen van een deel van de oude Storkfabriek in Amsterdam-Noord tot een Jumbo-versmarkt. In de monumentale loods is een bijzondere winkel gebouwd rond het thema voeding, met diverse stands en restaurants die food uit alle delen van de wereld bereiden, serveren en verkopen. De Foodmarkt is zo een bijzondere fusie van retail en horeca, met een educatieve, culturele en recreatieve invalshoek.

Architectuur

Belangrijk uitgangspunt was het behoud van de industriële sfeer van zowel de fabriek als het terrein en het zoveel mogelijk hergebruiken van op de locatie aanwezige bouwmaterialen. Architect Mattijs Rijnboutt: “Het gelimiteerde budget voor deze opdracht leek aanvankelijk een beperkende factor, maar heeft uiteindelijk onze creativiteit juist gestimuleerd. Zo is in de gevels een aantal ingrepen gedaan om de nieuwe entree en de expeditie van de versmarkt te realiseren. Deze sluiten aan bij het industriële karakter van het complex, maar hebben een terughoudende en eigentijdse vormgeving. Delen zijn vernieuwd, schoongemaakt en hersteld, en er zijn nieuwe kozijnen en glas geplaatst. De voorgevel is in oude luister hersteld met behoud van het patina met als doel de rijke gelaagdheid van de geschiedenis van dit industriële erfgoed te tonen.”

“Details en constructie zijn tot een expressief onderdeel van de winkelbeleving gemaakt. Op het voorterrein is, met een knipoog naar het vroegere industriële gebruik, een staalconstructie geplaatst die de voetganger begeleidt naar de entree van de versmarkt.”

De Overkant

De fabrieksloods is eigendom van woningcorporatie Eigen Haard en vormt samen met de evenementenlocatie Kromhouthal en het restaurant Stork een aantrekkelijk ensemble op het industriële bedrijfsterrein De Overkant. De Overkant is bij uitstek de plek waar werken, cultuur en horeca samenkomen. Het terrein ligt prachtig aan de IJ-oever in Amsterdam-Noord en is maar enkele minuten van het centrum verwijderd. De Overkant kent een rijke geschiedenis: van een scheepsbouwfabriek naar een plek waar machines voor de voedselverwerkende industrie werden gebouwd.

Het project De Overkant leidt tot emancipatie en aansluiting van ‘Noord’ bij de rest van de stad, mede door de rijke mix van verschillende functies van het gebied en de aansluiting op het bootvervoer van de circle line.

Over de Geurt Brinkgreve bokaal

De Geurt Brinkgreve Bokaal is een onderscheiding die de gemeente Amsterdam jaarlijks toekent aan het beste initiatief op het gebied van herontwikkeling of renovatie in de bestaande (gebouwen)voorraad, waardoor een gebouw door hergebruik wordt ‘teruggegeven’ aan de stad en de buurt. De prijs is bovendien nadrukkelijk bedoeld voor een gebied dat door de ingreep een meerwaarde of impuls geeft aan de buurt. De gemeente meent dat passende herbestemming leidt tot behoud van erfgoed.