Rijnboutt bespreekt toekomst van Danzig tijdens openingsdebat Open House Gdańsk

30 oktober 2018
open house

Sebastian Janusz, senior architect bij Rijnboutt en leraar bij de TU Delft en de Amsterdamse Academie van de Bouwkunst, werd afgelopen week uitgenodigd om mee te praten over de stedelijke ontwikkelingen van Danzig in een openingsdebat van Open House Gdańsk, samen met de gemeente, technische universiteit, locale politici, ontwikkelaars en pers. (English below)

Open House Gdańsk is een initiatief van Invest Komfort, een ontwikkelaar met een leidende positie in stedelijke vernieuwing van de zogenaamde Driestad – de agglomeratie van Gdynia, Sopot en Gdańsk.

Sebastian deelde Rijnboutt’s expertise vanuit het Amsterdamse perspectief in het gesprek met (onder andere) de Vice-burgermeester van Gdansk, Wieslaw Bielawski, en het hoofd van de afdeling stedenbouw en ruimtelijke ordening Piotr Lorens.

open house

“Bij Rijnboutt geloven we dat Gdansk een enorm potentieel heeft om zich bij steden als Amsterdam en Kopenhagen te voegen die het principe van Jan Gehl omarmen, namelijk “City for people” (een stad ontworpen voor mensen). De grootste uitdaging van deze richting is de integrale dialoog tussen lokale bewoners, gemeentes, ontwikkelaars en stedenbouwkundigen en wij denken dat de formule van Open House Gdańsk een open platform creëert voor zo’n dialoog. Het is enerverend om te zien dat de eerste tekenen aanwezig zijn om deze aanpak te implementeren. De “Imperial Shipyard” (Keizerlijke Scheepswerf) bijvoorbeeld, heeft de potentie om het toekomstige hart van de stad te worden. We zijn erg verheugd om betrokken te worden bij zo’n belangrijke discussie over de toekomst van de stad en zijn ervan overtuigd dat voor de uitdagingen die Gdansk ervaart, oplossingen uit onze Amsterdamse ervaringen gevonden kunnen worden.“

English version

Sebastian Janusz, senior architect at Rijnboutt and lecturer at TU Delft and Amsterdam Academy of Architecture, has been invited to discuss future urban development of Gdansk metropolitan area with representatives of the City Council, Technical University of Gdansk, developers and the press during the opening debate of Open House Gdańsk.

Open House Gdańsk is an initiative of Invest Komfort, a real estate development company with a leading position in the present urban development of the so-called Tricity – metropolitan area of Gdansk, Sopot and Gdynia.

Sebastian shared Rijnboutt’s expertise based on Amsterdam practice in discussion with vice-mayor of Gdańsk, Wieslaw Bielawski, and the head of planning department, Piotr Lorens:

“At Rijnboutt we believe that Gdańsk has enormous potential to join the group of cities such as Amsterdam or Kopenhagen that embraced the idea of Jan Gehl’s “City for People”. The biggest challenge of this direction is an integral dialogue between local community, city council, developers and planners. We think that the formula of Open House Gdańsk creates a platform for such a dialogue. It’s exciting to see first signs of that approach, for example in the Imperial Shipyard, a strategic industrial terrain in the heart of the city that has a chance to become future center of Gdańsk. At Rijnboutt, we are very glad to participate in such an important discussion about the city and we strongly believe that since the challenges of cities such as Gdansk are to a certain extent universal, the solutions can also be found in places like Amsterdam.“