Secoya Utrecht

Van kantoorcomplex naar 5-sterren-campus

04 januari 2018
Secoya Utrecht

Nadat Atos Origin haar huisvesting op het Utrechtse Papendorp verliet besloot eigenaar MN het complex van 5 gebouwen om te bouwen naar een 5-sterren multi-tenant kantorencampus. Nieuwe bedrijven werden gevonden, waaronder het hippe Tribes dat een goed hart aan de campus geeft. Een mooi restaurant, flex-plekken, vergaderruimte, fitness en andere faciliteiten maken Secoya een magneet op Papendorp.

Bij het nieuwe concept bleek het bestaande terrein sterk achterhaald. Rijnboutt ontwierp de nieuwe campus, met kleine ingrepen in de gebouwen, grotere ingrepen in het parkeren en een complete transformatie van het landschap. Auto’s worden uit het buitengebied gehaald ten gunste van groene verblijfs- en ontmoetingsruimte. De eenheid tussen gebouwen, entrees en landschap wordt versterkt en geïntensiveerd, ondermeer door expressieve gevels aan de plinten van de gebouwen (waarachter zich het stallen en parkeren bevindt), sterke groenstructuren en mooie materialen.

secoya

De uitvoering start voorjaar 2018 en zal in fases de rest van het jaar beslaan.