Start bouw De Knoop officieel gestart

Utrecht, Rijkskantoor de Knoop

22 juni 2016
De knoop knoopplein

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt de Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern Rijkskantoor. Het gebouw krijgt werkplekken, gastwerkplekken en een vergadercentrum voor rijksambtenaren. Het project behelst de combinatie van gedeeltelijke sloop, renovatie en uitbreiding op het terrein van de voormalige Knoopkazerne. Rijnboutt verzorgt hier in opdracht van R Creators de stedenbouwkundige inpassing en de inrichting van de buitenruimte.

Op 19 mei 2016 reikte het Rijksvastgoedbedrijf het Aanvangscertificaat uit aan consortium R Creators, een samenwerkingsverband van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam. Het aanvangscertificaat bevestigt dat R Creators voldoet aan een aantal door het Rijksvastgoedbedrijf gestelde voorwaarden om aan het werk te beginnen. Hiermee start de herontwikkeling van Rijkskantoor de Knoop officieel.

Op 21 juni 2016 is de bouw gestart met een officiële handeling. Naar verwachting zullen vanaf 2018 verschillende rijksdiensten hun intrek in het gebouw nemen.

Houd de bouw van de Knoop hier in de gaten.