Stedenbouwkundig plan logistiek bedrijvenpark Dordtse Kil IV aangenomen door de gemeenteraad

20 oktober 2014
dordtse kil

In het afgelopen decennium zijn met enige regelmaat discussies gevoerd over en verkenningen gedaan naar de zuidelijke stadscontour van Dordrecht. Belangrijk onderdeel van de verkenningen is de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever. Hiervan moet het meest zuidelijk gelegen deel, Dordtse Kil IV, de zuidelijke poort naar de Randstad gaan vormen. Afgelopen jaar heeft Rijnboutt in nauwe samenwerking met de Gemeente Dordrecht gewerkt aan een concretisering van de ontwikkelplannen voor Dordtse Kil IV. Dit heeft geleid tot een definitief stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan.

Met de ontwikkeling van het logistiek park Dordtse Kil IV (circa 105 ha bruto) wil Dordrecht tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan bedrijventerreinen voor de (boven-)regionale markt. Met Dordtse Kil IV richt de gemeente zich nadrukkelijk op de logistieke sector, waarbij zij zich kan beroepen op de bijzondere kwaliteit van de vestigingslocatie.

dordtse kil
Zicht op de etalage van het bedrijventerrein vanaf snelweg A16

De komende decennia zal de Dordtse Kil IV transformeren van een polderlandschap naar een onderdeel van het stadslandschap van Dordrecht. Om in de verwachte lange ontwikkeltermijn samenhang te bereiken en flexibiliteit te bieden is het stedenbouwkundig ontwerp opgezet als raamwerk. In het raamwerk is de openbare ruimte bepaald, zijn de inrichtingsprincipes vastgesteld en zijn bouwvelden benoemd waarvan de condities zijn vastgesteld in een beeldkwaliteitsplan. Het raamwerk geeft de ruimte om veranderingen in de markt te kunnen accommoderen. In de ontwikkeling van het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met verschillende scenario’s. De bouwvelden kunnen op meerdere wijzen worden ingericht. Dat betekent dat het plan mee kan veranderen met de behoefte van de stad, de regio en gebruikers.

dordtse kil
Impressie van de levendige bedrijfsstraten

Met de vaststelling van de het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad 23 september j.l. gaat de planvorming een nieuwe fase in. Ter voorbereiding op het publieke traject wordt de komende tijd gewerkt aan het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan en een milieueffectrapportage.