Supervisie Beukenhorst Zuid

18 januari 2010
Beukenhorst Supervisie

De ontwikkeling van de kantoren en bedrijvenlocatie Beukenhorst Zuid verloopt voorspoedig. De afgelopen twee jaar zijn op basis van het door Rijnboutt en Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten vervaardigde stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan een groot aantal partijen begeleid.

Deze begeleiding vindt plaats door het kwaliteitsteam Beukenhorst. Dit team inspireert en schept condities voor de door ontwikkelaars betrokken architecten, stedenbouwkundigen en landschaparchitecten bij de totstandkoming van deelplannen.

De deelplannen verschillen in omvang en opvatting aanzienlijk, en het is dan ook de ambitie van het kwaliteitsteam er naar te streven dat op termijn een samenhangend en hoogwaardige werkomgeving ontstaat die in de breedste zin van de betekenis duurzaam is op lange termijn.

De functie en betekenis van de centraal gelegen Taurusavenue speelt een belangrijke rol in de begeleiding van de plannen voor individuele gebouwen en gebouwcomplexen. Het is de bedoeling dat de toekomstige entree vanaf de rijksweg A4 naar het station en centrum van Hoofddorp een stedelijke allure krijgt. Enerzijds wordt dit bereikt door het statige en symmetrische profiel en de hoogwaardige materialisatie van de openbare ruimte, anderzijds leveren de gebouwen met hun hoogte, materialisatie en oriƫntatie een belangrijke bijdrage aan de beleving van stedelijkheid.

De wijze waarop de gebouwen gaan bijdragen aan het karakter van de openbare ruimte is voortdurend onderwerp van gesprek tussen de leden van het kwaliteitsteam en de ontwerpers van de gebouwen. Daarbij staat de wens van ontwikkelaars om een eigen binnenwereld te maken aanvankelijk vaak op gespannen voet met de bijdrage die gebouwen moeten leveren aan de kwaliteit van het openbare milieu. Daarbij spelen ook hele praktische zaken, zoals bijvoorbeeld in en uitgaand verkeer van bezoekers en goederen, een belangrijke rol.

In de meeste gevallen ontstaat tijdens de intensieve sessies van het kwaliteitsteam met de betrokken ontwerpers een gezamenlijk gedragen eindbeeld dat past binnen de uitgangspunten van Beukenhorst Zuid. Door de betrokkenheid van de stadsarchitect van de gemeente Haarlemmermeer in het kwaliteitsteam is er ook een directe en hechte relatie met de welstandscommissie.

Het kwaliteitsteam Beukenhorst bestaat uit Martine van Bergen, Marianne Filius, Martin Borst, Arie Slagmolen, Fred Kaay, Lodewijk Baljon en Bart van der Vossen als centrale supervisor. Het secretariaat wordt verzorgd door Gerrie van Dijk.