Supervisor Beukenhorst Zuid

27 november 2007
Beukenhorst Supervisie

Het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitplan Beukenhorst Zuid zijn in juni 2007 vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer. Verschillende toonaangevende bedrijven hebben zich ondertussen gemeld voor een kavel. De eerste koopovereenkomsten zijn al getekend.

Na het vervaardigen van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan is Rijnboutt van der Vossen Rijnboutt nu coördinerend architect (supervisor) voor Beukenhorst Zuid. Het doel van de werkzaamheden is het bevorderen en bewaken van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van de bebouwing, van de vormgeving van civieltechnische werken en van de inrichting van de openbare ruimte. De coördinerend architect begeleidt het proces van omzetten van het stedenbouwkundig ontwerp naar concrete architectonische plannen door deze plannen in een aantal stadia te toetsen aan de uitgangspunten van het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitplan.

Beukenhorst Supervisie
Maquette volledig Campus
Beukenhorst Supervisie
Maquette volledig High Density