The Bank in ‘de Architect’

10 december 2010
The Bank, Amsterdam

In het decembernummer van de Architect is het project ‘The Bank’ gepubliceerd. De auteur Harm Tilman behandelt uitvoerig de ingrijpende transformatie van het voormalige bankgebouw.