Verslag bureauexcursie Porto

12 oktober 2018
porto

Vorige week bracht het team van Rijnboutt een bezoek aan Porto, Portugal. Een fascinerende stad waar veel gebeurt. Nog niet zo lang geleden was er in het historische stadscentrum veel leegloop omdat (woon)panden niet goed onderhouden werden. Inwoners trokken massaal naar de betaalbare buitenwijken. Door veranderende wetgeving omtrent huurcontracten en een grote impuls van toerisme en buitenlandse investeerders de laatste jaren, trekt de binnenstad weer aan en worden er volledige transformaties gerealiseerd. Daar wilden we het fijne van weten.

(English below)

Op het programma stond onder andere een bezoek aan Casa da ArquitecturaCasa da Musica, de Leixões cruise terminal, het Siza zwembad, het Serralves Museum en de wijngaard Quinta do Portal. Daarnaast bezochten we verschillende delen van de historische stad en de buitenwijken.

De tour werd verzorgd door architecten uit Portugal.

Franciska:

“Vrijdagochtend verzamelden 85 architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen zich voor een ‘invasie’ van de kust van Porto. Ons weekend begon met een prachtige fietstocht langs bijzondere vergezichten. Het enthousiasme en de energie was merkbaar. We werden geregeld vol verwondering nagestaard door de plaatselijke inwoners, die vlugge kiekjes van ons maakten.”

porto

Patrick

“Architectuur vertaalt zich vaak in flitsende nieuwe gebouwen, maar zonder begrip van de context worden er geen effectieve oplossingen ontworpen. Daarom was het zo belangrijk dat we ‘achter de schermen’ konden kijken van wat er in een stad gebeurt en welke kansen en bedreigingen er in een stadscentrum zijn. Porto is een een perfecte plek om dit te bestuderen.”

porto

Caroline

“In de wijngaarden van Alvaro Siza werd ik erg geïnspireerd. Deze tour heeft me helpen herinneren waarom we architecten zijn en wat architectuur is. Is architectuur de simpele relatie tussen muur en lucht? Tussen de aarde en de wolken? Of gaat het om de mensen die ertussenin proberen te leven?”

porto

Linda

“Het programma was ontzettend gevarieerd. We leerden verschillende aspecten van de stad kennen: het historische centrum, maar ook de rafelranden van de stad. Juist omdat we door architecten werden rondgeleid leerden we hun interessante perspectief kennen van de mogelijkheden, maar ook de problemen van Porto.”

porto

ENGLISH VERSION

Last week, Rijnboutt made a visit to Porto, Portugal. A fascinating city where a lot is happening. Not too long ago, the historic city centre faced a lot of challenges such as empty houses left in shambles and, as a result, many of its inhabitants moving to the outskirts of the city. Due to changing legislation and a major boost in the housing market, created by tourism and foreign investors, the old city centre is now transitioning and transforming in a quick pace. We wanted to learn all the ins & outs this city has to offer.

Our program consisted of a visit to the Casa da ArquitecturaCasa da Musica, the Leixões cruise terminal, the Siza swimmping pool, the Serralves Museum en the vinyard of Quinta do Portal. After that, we visited several parts of the historic centre and other areas outside of it.

The tours were given by architects from Portugal.

Franciska

“Friday morning, 85 architects, landscape architects and urbanists were suddenly ‘invading’ the coast of Porto. We started the weekend with a pleasant bike tour while enjoying the great view. Enthusiasm, happy faces and good energy were filling our group. Local passers were often observing our big group on bicycles with amazement, while taking pictures. I think this image describes very well what was going to be the Rijnboutt excursion of this year!”

Caroline

“I had a moment of enlightenment at the Alvaro Siza’s Vineyard, which reminded me what architecture really stands for. Is it a simple relation between a wall and the sky? Between earth and clouds? Or is it us trying to be in between?”

Patrick

“Architecture mostly results in shiny new buildings. Without understanding the context there are no effective solutions. That’s the reason why we had a look ‘Behind The Scenes’ of the city and discovered opportunities and threats in and very close to the city center. Porto is the perfect place to study all of these things.”

Linda

“The program was very varied. We learned about so many different aspects of the city, from the historic center to the outskirts of the city. Because we were guided by architects we got an interesting inside perspective from the opportunities as well as the problems that Porto is facing.”