Bijlmerbajescomplex

Amsterdam

Op basis van een door de gemeente Amsterdam vastgestelde Nota van Uitgangspunten heeft het Rijksvastgoedbedrijf samen met de gemeente Amsterdam in 2016 een tender uitgeschreven voor de verkoop en herontwikkeling van de Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel (PIAO), in de volksmond bekend als de Bijlmerbajes.

De selectie (uit vijf op visie voorgeselecteerde partijen) vond plaats op basis van een vijftal heldere doelen waaronder het benutten van de eigenheid (cultuurhistorie) om een onderscheidende en prikkelende plek, en een creatieve interpretatie van de erfgoedwaarde in het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp te creëren.

Met het oog op die erfgoedwaarde van het Bijlmerbajescomplex is de ‘notie van de inverse’ geïntroduceerd. Dit betreft de bewerking van de stedenbouwkundige structuur van het complex op het niveau van de plattegrond die het voormalige gevangenisterrein bevrijdt van zijn geslotenheid. Kenmerkend is de ruime opzet, met een rijkgeschakeerde variatie aan open en gesloten ruimten, georganiseerd langs een centrale as. Cruciaal onderdeel is het behoud van ‘het silhouet’ met de herkenbare zes torens, als een herinnering aan weleer.

Bijlmerbajes Amsterdam bijlmerbajes
bijlmerbajes
Bijlmerbajes Amsterdam
Bijlmerbajes Amsterdam
Bijlmerbajes Amsterdam
Bijlmerbajes Amsterdam

over het project

tender voor de transformatie van het Bijlmerbajescomplex

programma

1300 woningen en multifunctionele ruimten

tender

2016

opdrachtgever

Round Hill Capital & Stadium Capital Partners

team

Bart van der Vossen, Arnon Jordan, Jan van Grunsven, Michiel van der Drift

samenwerking

Paul de Ruiter Architects, ABT, BBN adviseurs, DWa, Karres en Brands, MOOi lost op, Vivo Development

beeld

visualisaties Tegmark

publicaties en artikelen

Bijlmer Bajes plannen: Vreiland Bye Bye Bajes Indiening plan nieuwe woonwijk Bijlmerbajes ‘Vreiland: het beste Amsterdam’ Van Bijlmerbajes naar stadswijk: vijf consortia door naar de volgende ronde

Bijlmerbajes Amsterdam bijlmerbajes
bijlmerbajes
Bijlmerbajes Amsterdam
Bijlmerbajes Amsterdam
Bijlmerbajes Amsterdam
Bijlmerbajes Amsterdam
bijlmerbajes
Bijlmerbajes Amsterdam
Bijlmerbajes Amsterdam
Bijlmerbajes Amsterdam
Bijlmerbajes Amsterdam