Dordtse Kil IV

Dordrecht

Met de ontwikkeling van Dordtse Kil IV wil Dordrecht tegemoetkomen aan de groeiende behoefte aan bedrijventerreinen voor de (boven-) regionale markt waarbij de gemeente zich nadrukkelijk richt op de logistieke sector. Dordtse Kil IV wordt gekenmerkt door orthogonale kavels met intensief ruimtegebruik en functioneert als een watermachine en energiecentrale met windmolens en zonnevelden. Het gebied is all-electric en aardgasvrij. Het duurzame bedrijvenpark is een overgangsgebied tussen stad en land en heeft door een zorgvuldige landschappelijke inpassing en een sterk raamwerk ook ecologische en recreatieve waarde.

dordtse kil dordtse kil
dordtse kil
dordtse kil
dordtse kil

over het project

landschapsvisie Deltapoort, stedenbouwkundig ontwerp, beeldkwaliteit en inrichtingsplan logistiek bedrijventerrein in ontwikkelingskader Westelijk Dordtse Oever

programma

duurzaam logistiek bedrijventerrein van 105 ha (67 ha netto uitgeefbaar)

opdrachtverlening

2013

realisatie

2019-heden

opdrachtgever

Gemeente Dordrecht

team

Desirée Eggink, Richard Koek, David Kloet, Jessica Tjon Atsoi

samenwerking

Ingenieursbureau Drechtsteden

beeld

visualisaties Rijnboutt

publicaties en artikelen

Het spin-off effect van BREEAM Vier sterren BREEAM-NL gebiedsontwikkeling voor Dordtse Kil IV Stedenbouwkundig plan logistiek bedrijvenpark Dordtse Kil IV aangenomen door de gemeenteraad

dordtse kil dordtse kil
dordtse kil
dordtse kil
dordtse kil
dordtse kil
dordtse kil
dordtse kil