Merwede

Utrecht

In de vernieuwing van Utrecht wordt door de gemeente sterk ingezet op gezonde verstedelijking. Merwede is daarvan het belangrijkste voorbeeld. Gelegen aan het Merwedekanaal, dichtbij het station, ontstaat een wijk met 6.000 woningen en volop bedrijvigheid en stedelijke voorzieningen. Het stedenbouwkundig plan zet in op hoogstedelijkheid, met nadruk op langzaam verkeer, hoge dichtheid, veel groen en natuur, een inclusieve ontwikkeling. Met Merwede wordt nieuwe invulling gegeven aan gezonde en duurzame verstedelijking. In het gebied zijn drie zones te onderscheiden, waaronder de relatie met het park dat langs het kanaal zal komen. Centraal door het gebied is sprake van een levendige menging van woonmilieus en voorzieningen. Langs die centrale route ontvouwen zich steeds nieuwe doorzichten, met gebouwen van verschillende hoogte en maat, met steeds andere woningen en plinten. Het gebied wordt in korte tijd een stuk stad.

Merwede Utrecht wonen in het groen Merwede Utrecht brug Merwedekanaal
Merwede Utrecht park
Merwede Utrecht buitenruimte
Merwede Utrecht schets verschillende woontypes
Merwede Utrecht schets rondom groen
MerwedeUtrecht schets overzicht woonwijk

over het project

opstellen definitief stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan buitenruimten en daktuinen en structuurontwerp bebouwing

programma

1.100 woningen en ca. 10.000 m² voorzieningen

realisatie

2021 – 2025

opdrachtgever

G&S Vastgoed, Boelens de Gruyter, Roundhill Capital

team

Richard Koek, Tibor Kis, Agata Skórka, Annemiek Wiggers, Arnon Jordan, Dominika Szweda, Francesco Carrasso, Jeroen Boon, Luis Marques Garcia, Mark Huisman, Michiel van der Drift, Rick Knufman, Tomasz Crompton

samenwerking

BBN, GroupA, Unchain the Tigers

Merwede Utrecht wonen in het groen Merwede Utrecht brug Merwedekanaal
Merwede Utrecht park
Merwede Utrecht buitenruimte
Merwede Utrecht schets verschillende woontypes
Merwede Utrecht schets rondom groen
MerwedeUtrecht schets overzicht woonwijk
Merwede Utrecht park
Merwede Utrecht buitenruimte
Merwede Utrecht schets verschillende woontypes
Merwede Utrecht schets rondom groen
MerwedeUtrecht schets overzicht woonwijk