Stadscampus

Tilburg, Spoorzone

De sterke groei van Tilburg verdiende een sterk centrumgebied. Rond 2010 waren de kansen groot, door zowel het kernwinkelgebied te verbeteren als de Spoorzone een cruciale betekenis in de stedelijke vernieuwing te geven. Zorgvuldige ingrepen in de stadsstructuur en een gerichte plaatsing van functies vroegen om heldere keuzes. Belangrijk zijn het behoud en de vernieuwing van het stadhuis, de verplaatsing van de bibliotheek naar de LocHal, de nieuwe verbindingen tussen de Heuvelstraat en de omgeving en de uitbreiding van de kwaliteit van de openbare ruimte. De studies en verkenningen droegen bij aan het proces van planvorming, door de ruimtelijke keuzes zichtbaar te maken. Daarvan zijn de verbouwing van de HEMA, van V&D en later Hudson’s Bay, en de realisatie van de Frederikspassage, het resultaat.

klaar minder rood Spoorzone Tilburg_0381 LR
ACCameraAK_2_PS
1401-Visiekaart
1401-kennis-as LR

over het project

ontwerpend onderzoek naar een sterke ruimtelijke kwaliteit en samenhang van de Spoorzone en het stadscentrum van Tilburg

opdrachtverlening

2014

opdrachtgever

Gemeente Tilburg

team

Richard Koek, Kees Rijnboutt, Jessica Tjon Atsoi, David Kloet, Kasia Bratek

beeld

fotografie Kees Hummel

publicaties en artikelen

Kennislocatie Stadscampus Tilburg

klaar minder rood Spoorzone Tilburg_0381 LR
ACCameraAK_2_PS
1401-Visiekaart
1401-kennis-as LR
ACCameraAK_2_PS
1401-Visiekaart
1401-kennis-as LR