Vestingwerken

Naarden

Halverwege de restauratie van de vesting Naarden aan het eind van de twintigste eeuw, bleek de algemene mening dat het evenwicht tussen cultuurbehoud en groenbeheer op gespannen voet stonden. Bovendien ontbrak een duidelijke visie voor de restauratie. CH & Partners ontwikkelde een nieuwe visie op het beheer en de beleving van de vesting als belangrijk cultureel erfgoed waarin de natuur een eigen plek kreeg. Deze zienswijze werd gekoppeld aan een uitvoeringsplan met betere oevers en nieuwe bomen; het verbeterde de zichtbaarheid van de vestingwerken.

Naarden Vesting Naarden Vesting
Naarden Vesting
Naarden Vesting

over het project

beheervisie vestingwerken

opdrachtverlening

1999

realisatie

1999 – 2005

opdrachtgever

Rijksgebouwendienst

team

Richard Koek, Frank Cardinaal, Willem Hermans

beeld

fotografie Harry Verkuylen

publicaties en artikelen

Naarden Vesting

Naarden Vesting Naarden Vesting
Naarden Vesting
Naarden Vesting
Naarden Vesting
Naarden Vesting