Wildeman- en Blomwijckerbuurt

Amsterdam, Osdorp

De Wildeman- en Blomwijckerbuurt in Amsterdam-Osdorp horen bij de laatste buurten van de in 2001 ingezette stedelijke vernieuwing van Amsterdam Nieuw-West. Een groot deel van de woningen is verouderd en de sociale en economische positie van bewoners en ondernemers blijft achter bij de rest van Osdorp en het gemiddelde van Amsterdam. Stadsdeel Osdorp en de vijf betrokken corporaties (De Alliantie, Eigen Haard, Far West, Stadgenoot en Ymere) kwamen in 2010 met een vernieuwingsplan waarin staat hoe dit gerealiseerd kan worden. Als gevolg van de financiële crisis (2007-2011) is het niet uitgevoerd, maar medio 2020 zijn diverse activiteiten met betrekking tot de vernieuwing in aangepaste vorm opgestart. Zo verzorgde Rijnboutt de stedenbouwkundige visie en de modellenstudies voor het integraal vernieuwingsplan voor deze buurt in Osdorp.

Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman en Blomwijckerbuurt GIF compressed
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
wildemanbuurt osdorp

over het project

stedenbouwkundige visie en modellenstudie voor integraal vernieuwingsplan

opdrachtverlening

2008

opdrachtgever

Projectbureau Vernieuwing Osdorp (namens Stadsdeel Osdorp, woningcorporaties de Alliantie, Eigen Haard, Far West, Stadgenoot en Ymere)

team

Bart van der Vossen, Desirée Eggink, René Kuiken, Sanneke van Wijk

samenwerking

De Beuk organisatieadvies

beeld

fotografie Kees Hummel

publicaties en artikelen

Alleen werk je sneller, samen kom je verder! Stedelijke vernieuwing Wildemanbuurt Maximale betrokkenheid leidt tot groot draagvlak voor vernieuwing Geslaagde bewonersavond Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdamse wijkaanpak vlot

Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman en Blomwijckerbuurt GIF compressed
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
wildemanbuurt osdorp
Wildeman en Blomwijckerbuurt GIF compressed
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
Wildeman- en Blomwijckerbuurt Amsterdam
wildemanbuurt osdorp