Zorgcentrum Houtwijk

Den Haag

HWW Zorg heeft besloten over te gaan tot sloop van het huidige verpleeghuis en nieuwbouw te realiseren. Het gebouw huisvest intensieve zorg, tijdelijke zorg en de bijbehorende algemene ruimten. De voorgenomen plannen zijn er op gericht om voor de bewoners en bezoekers een prettige kwalitatieve leefomgeving te ontwerpen en voor de werknemers een inspirerende werkomgeving te creëren. In een reeks werkateliers is samen met alle betrokkenen binnen HWW op basis van een gedragen zorgconcept de gebouwstructuur ontwikkeld. Speerpunten binnen healing environment zijn: bewegen, contact met buiten, diversiteit in ruimten, persoonlijke herkenningspunten en natuurlijke materialen. Het onderzoek is de start voor de verdere uitwerking van de plannen.

Houtwijk Houtwijk
Houtwijk

over het project

concept en structuuronderzoek vervangende nieuwbouw

programma

200 zorgplaatsen (short- en longstay) met de bijbehorende voorzieningen

opdrachtverlening

2018

opdrachtgever

Plan Partners (gemandateerd door HWW Zorg Den Haag)

team

Bart van der Vossen, Tibor Kis, Agata Skórka, Evelyn Galsdorf – Kraal, Floor van Langen, Francesco Carrasso, Linda Nijhof, Petrouschka Thumann, Renée Liefting, Roksana Sliwka

samenwerking

Studio ID+

beeld

visualisaties Jan Metz

Houtwijk Houtwijk
Houtwijk
Houtwijk